სპორტული განათება

ოპტი ვიჟენ მვპ 507/1000ვტ
ოპტი ვიჟენ მვპ 507/1000ვტ

მწარმოებელი: Philips
საშუალო და დიდი ზომის მოედნები, სამშენებლო და ინდუსტრიული დიდი ზომის ფართები
არენა ვიჟენ მვფ-403/1000ვტ
არენა ვიჟენ მვფ-403/1000ვტ

მწარმოებელი: Philips
საშუალო და დიდი ზომის სპორტული მოედნები, დარბაზები
არენა ვიჟენ მვფ-403/2000ვტ
არენა ვიჟენ მვფ-403/2000ვტ

მწარმოებელი: Philips
საშუალო და დიდი ზომის სპორტული მოედნები
ლაითმასტერ ONE 2000
ლაითმასტერ ONE 2000

საშუალო და დიდი ზომის სპორტული მოედნები
მწარმოებელი: Faelluce
ლაითმასტერ 1000 E40
ლაითმასტერ 1000 E40

დიდი ზომის პერიმეტრი, მცირე, საშუალო და დიდი ზომის სპორტული მოედნები, სამშენებლო მოედნის განათება
მწარმოებელი: Faelluce
ჯეტ 2000
ჯეტ 2000

დიდი ზომის პერიმეტრი, საშუალო ზომის სპორტული მოედნები
მწარმოებელი: Faelluce