ლუმინისცენტური

ტლ5 ჰო
ტლ5 ჰო

მწარმოებელი:Philips
სხვადასხვა დანიშნულების
ტლ-დ სუპერ
ტლ-დ სუპერ

მწარმოებელი: Philips
სხვადასხვა დანიშნულების
ტლ-დ სტანდარტ
ტლ-დ სტანდარტ

მწარმოებელი: Philips
სხვადასხვა დანიშნულების